• 0 242 321 42 08
  • info@cevrekent.net

TEBLİĞLER

Tebliğler

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 
ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

 

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği RG: 26.04.2011 - 27916
Atık Getirme Merkezi Tebliği - Eki RG: 31.12.2014 - 29222
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ RG: 20.03.2015-29301
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği RG: 17.06.2011 - 27967
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği RG: 06.07.2011 - 27986
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği RG: 29.01.2009 - 27125
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği RG: 20.06.2014 -29036
Kompost Tebliği RG:05.03.2015-29286
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği
RG:10.10.2015-29498

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (2007/4) RG: 24.07.2007 - 26592
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 24.01.2007 - 26413
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ R.G:  17.02.2007  -  26437
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 13.06.2009 - 27257
Denizlerde kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ R.G:  09.04.2010  -   27547
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) RG: 05.06.2009 - 27249
Notification Regarding the Fees and Principles to be Implemented Within the Scope of the Regulation on Taking Waste from the ships and Waste Control (Notification No: 2009/3) (published on Official Gazette dated 05 June 2009 and number: 27249) RG: 05.06.2009 - 27249
Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (2008/29) RG: 02.06.2008 - 26894
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği RG: 06.11.2009 - 27398
   

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği RG: 09.10.2013 - 28790
 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği  R.G:  02.04.2015  -  29314
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ R.G: 22.07.2014  -  29068

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği RG: 20.03.2010 - 27527
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği RG: 27.06.2009 - 27271
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği RG: 10.10.2009 - 27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği RG: 10.10.2009 - 27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ RG: 27.12.2005 - 26036
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği RG: 14.12.2011 - 28142