• 0 242 321 42 08
  • info@cevrekent.net

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre Danışmanlığı

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştur. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği mevzuatına tabi faaliyetlerin/tesislerin uygunluğunu kontrol ve teşvik etmek, faaliyetlerin/tesislerin yasal yükümlülüklere uygunluğunu temin edebilmek için ek yaptırımların gerekli olup olmadığını belirlemek üzere çevre üzerindeki etkilerini izlemek, amacıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Bu kapsamda uzman çevre görevlisi kadromuzla çevre denetiminizi sağlamak ve sizleri doğru yönlendirmekle yükümlüyüz. Çevre Danışmanlığı Kapsamında;

 

  • * Çevre Eğitimlerinin Verilmesi
  • * Aylık Değerlendirme Raporlarının Hazırlanaması
  • * Aylık atık beyanlarının Yapılması
  • * Tehlikeli Atık Beyanlarının Yapılması
  • * Tesisin Atık Yönetiminin İzlenmesi
  • * Tesisin Canlı Müzik İzinlerinin Alınması
  • * Tesisin Enerji, Su, Kimyasal ve Atık verilerinin değerlendirilmesi

Çevre danışmanlığı ile ilgili bazı kavramlar;

Çevre görevlisi

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevlidir.

İç tetkik

Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini ifade eder.

İzleme

Havaya, suya, toprağa verilen kirletici unsur taşıyan her türlü proses çıktısının ölçüm ve analizlerinin yapılmasını/yaptırılmasını ifade eder.

Denetime tabi tesisler veya faaliyetler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.