• 0 242 321 42 08
  • info@cevrekent.net

ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup işletmelere Çevre İzni, Çevre Lisans Belgelerini almaktadır. Bu kapsamda Turizm, Maden , Sanayi tesislerine hizmet sunmaktayız.

Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle suya olan ihtiyaçta o oranda artmakta ve su kaynakları hızla tükenmektedir. Günümüzde evsel ya da endüstriyel atıksu olarak nitelendirilen bu atıksular arıtma teknolojileri sayesinde tekrar geri dönüşümü sağlanmakta ve etkileri bertaraf edilmektedir. Çevrekent Müh. Dan. İnş. Ltd Şti. olarak başta Antalya olmak üzere tüm illerde Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, arıtma tesisis taahhüdü, atıksu arıtma tesisi işletmesi ve revizyon konularında faaliyet göstermekteyiz.Genel olarak arıtma sistemleri üç bölüme ayrılır. Bunlar;

Fiziksel Arıtma ProsesiFiziksel arıtma işleminde suyun içerisindeki katı maddelerin giderimi esas alınır. Bu amaçla kullanılan ekipmanlar; ızgara ve elekler, kum tutucu ve yağ tutuculardır. Genel olarak fiziksel arıtmadan sonraki proseskimyasal yada biyolojik arıtma prosesleridir. Bu sayede atıksu içerisindeki kirleticiler bir miktar giderilmiş olur. Fiziksel arıtma tesisleri hem ana arıtma sistemine gelecek olan kirlilik yükünü azaltır hem de arıtma içerisindeki boru, pompa, vana v.b. gibi ekipmanların zarar görmesini engelleyecek ve bununla beraber sistemin verimliliğini artıracaktır.

Biyolojik Arıtma ProsesiBu proses aerobik ve anaerobik olarak ikiye ayrılır. Aerobik arıtma oksijenin bulunduğu biyolojik arıtma prosesleridir. Anaerobik arıtma sistemleri ise oksijensiz ortamda gerçekleşen biyolojik arıtma prosesleridir.

Kimyasal Arıtma ProsesiSuda çözünmüş halde ve askıda bulunan katı maddelerin çöktürülmesi ve uzaklaştırılması esasına dayanır. Atık suya kimyasal ilave edilir ve uygun pH aralığında uygun hızda karıştırılarak floklar oluşturulur. Atık sudaki bu flokların çöktürülmesi sağlanıp uzaklaştırılmasıyla kimyasal arıtma gerçekleşmiş olur.Atıksular temelde ;Evsel nitelikli atıksular ve Endüstriyel nitelikli atıksular olmak üzere 2'ye ayrılabilir.Evsel nitelikli atık sular için genellikle Biyolojik Arıtma Yöntemleri kullanılır. Endüstriyel nitelikli atık sularda ise; Fiziksel, Kimyasal veya Biyolojik Arıtma Yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.

PAKET ATIK SU ARITMA TESİSLERİPaket Biyolojik Arıtma Tesisleri evsel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile kurulmaktadır. Otel, konut, yazlık vb. tesisler için minimum alan ihtiyacı ve işletim kolaylığı avantajları için tercih edilmektedir.Paket biyolojik arıtma tesisleri farklı debi ve yerleşimlerde özelleşmekte, mevcut durum şartlarına göre betonarme ve çelik üniteler olabilmektedir.Paket biyolojik arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanlar piyasadaki en kaliteli ürünlerden seçilmektedir. Ekipmanlar TSEK belgelerine sahiptir.

BETONARME ATIK SU ARITMA TESİSLERİBüyük ölçekli endüstriyel tesislerden kaynaklanan ve biyolojik olarak parçalanabilen kirlilik muhteva eden atık sular ile yüksek nüfus içeren yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık suların arıtılmasında betonarme atık su arıtma tesisleri tercih edilir. Betonarme atık su arıtma tesislerinde genel olarak biyolojik arıtma prosesleri kullanılır. Kimyasal ve fiziksel arıtmaprosesleri de bu tesisler de yardımcı üniteler olarak kullanılabilmektedir.Biyolojik arıtma atık suyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş maddelerin bakterilerce parçalanması ve çökebilen biyolojik floklarla sıvının içinde kalan veya gaz olarak atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir. Biyolojik arıtmada atık su içerisinde oluşturulan bakteriler kirliliği bir besin olarak kullanıp tüketmeye ve kendi bünyelerine almaya başlarlar. Bu şekilde atık su içerisindeki kirlilik uzaklaştırılmış olur.