• 0 242 321 42 08
 • info@cevrekent.net

ATIKSU PROJE ONAYI

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup işletmelere Çevre İzni, Çevre Lisans Belgelerini almaktadır. Bu kapsamda Turizm, Maden , Sanayi tesislerine hizmet sunmaktayız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” Genelgesine göre firmamızın EK1 ve Ek2 proje yapma yetkisi bulunmaktadır.

 

Atık Su: Evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanmaktadır.

PROJE KAPSAMINDA İSTENEN BELGELER

 • *Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK-3 formları,
 • *İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,
 • *Ticaret veya sanayi odası belgesi,
 • *Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi,
 • *İşletmeye ait Kapasite Raporu,
 • *Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi,
 • *Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları “Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye Sicil Belgesi” Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi,
 • *Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan sözleşme,
 • *Proje onay ücretine ilişkin dekont
 • *A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları
 • *Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak fotokopileri,
 • *Yeraltısuyu kullanım izin belgesi,
 • *Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi fotokopisi,